BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN
         
HÀNG THƯỜNG HÀNG DỄ VỠ HÀNG
CỒNG KỀNH
TRỌNG LƯỢNG
(KG)
CƯỚC VẬN CHUYỂN
(VNĐ)
TRỌNG LƯỢNG
(KG)
CƯỚC VẬN CHUYỂN
(VNĐ)
CÁCH TÍNH
1                 150,000 1                160,000 DÀI+RỘNG+CAO/5000
=  KG*150.000
1.5                 225,000 1.5                240,000
2                 300,000 2                320,000
2.5                 375,000 2.5                400,000
3                 450,000 3                480,000
3.5                 525,000 3.5                560,000
4                 600,000 4                640,000
4.5                 675,000 4.5                720,000
5                 750,000 5                800,000
5.5                 825,000 5.5                880,000
6                 900,000 6                960,000
6.5                 975,000 6.5             1,040,000
7             1,050,000 7             1,120,000
7.5             1,125,000 7.5             1,200,000
8             1,200,000 8             1,280,000
8.5             1,275,000 8.5             1,360,000
9             1,350,000 9             1,440,000
9.5             1,425,000 9.5             1,520,000
10             1,500,000 10             1,600,000